Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz - oddaj swój głos na strażackie projekty

Komenda Miejska PSP w Kaliszu, wraz z jednostkami OSP z terenu Kalisza zachęcają wszystkich mieszkańców naszego miasta, do oddawania swoich głosów na nasze projekty w ramach Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza 2018.

Projekty te związane są z zakupem sprzętu strażackiego oraz wyposażenia instytucji publicznych w defibrylatory AED, co w znaczny sposób przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa mieszkańców naszego regionu.

Jak głosować?

Wystarczy odwiedzić stronę  internetową Budżetu Obywatelskiego Miasta Kalisza www.bo.kalisz.pl i wypełnić formularz, podając swoje imię, nazwisko, nr PESEL oraz zaznaczyć odpowiednie pole, przypisane do realizowanych przez nas projektów (patrz instrukcja na zdjęciach poniżej):

PROJEKTY OGÓLNO MIEJSKIE:

  • PROJEKT NR 6 - „Zakup 2 samochodów rozpoznawczo-ratowniczych wraz z wyposażeniem z przeznaczeniem dla JRG 1 i JRG 2 KM PSP w Kaliszu”,
  • PROJEKT NR 2 - „Wyposażenie instytucji publicznych w defibrylatory AED oraz przeszkolenie z zakresu ich obsługi”.

PROJEKTY LOKALNE:

  • SOŁECTWO DOBRZEC – PROJEKT NR 1 – „Zakup sprzętu poszukiwawczo – ratowniczego dla OSP Dobrzec”,
  • OSIEDLE PIWONICE - PROJEKT NR 2 - „Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Kalisza poprzez zakup sprzętu do ratownictwa wodnego i poszukiwawczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej Kalisz Lis”,
  • OSIEDLE ŚRÓDMIEŚCIE I - PROJEKT NR 8 - "Silnik do łodzi ratowniczej OSP Kalisz”.

 

Zagłosować można również poprzez:

- wysłanie karty do głosowania listem na adres: Urząd Miejski w Kaliszu, Biuro Budżetu Obywatelskiego i Inicjatywy Lokalnej, ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz, z adnotacją na kopercie „Budżet Obywatelski Miasta Kalisza 2018 – głosowanie”

- wrzucenie karty do głosowania do urny w jednym z wyznaczonych punktów do głosowania na terenie miasta (wykaz punktów można znaleźć na stronie internetowej: www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/budzet-obywatelski-2018-rozpoczynamy-glosowanie).

Z góry dziękujemy Wszystkim za oddane głosy, przypominając jednocześnie że głosować można do końca września br.

Opracował: st. kpt. Tomasz Polak