Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz - Konferencja SALW-a

Kalisz – „Konferencja SALW-a”

W dniu 21 maja 2019 r. funkcjonariusz naszej komendy mł. kpt. Knop Damian z Wydziału Kontrolno- Rozpoznawczego, na zaproszenie Stowarzyszenia Absolwentów Liceów Wojskowych SLAW-a, uczestniczył w roli jednego z prelegentów w konferencji  pn.: „ Paradygmaty bezpieczeństwa społecznego na tle teorii systemów” pod honorowym patronatem Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego. Podczas wykładu na temat „Profilaktyka pożarowa oraz programy prewencji społecznej w wymiarze ogólnopolskim i lokalnym” poruszono tematykę związaną z kierunkami działania Państwowej Straży Pożarnej oraz zagrożenia związane z bezpieczeństwem budynków i terenów jak również akcjami prewencji społecznej  "Stop pożarom traw” i zagrożenia z tym związane a także „Czujka na straży twojego bezpieczeństwa” wraz z przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa w gospodarstwach domowych.

Opracował: mł. kpt. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: st. post. Barbara Frankowska WPiPS KMP Kalisz