Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – „KALENDARZE NA ROK 2020”

Kalisz – „KALENDARZE NA ROK 2020”

W dniu  19 grudnia br., funkcjonariusze naszej komendy zakończyli realizację inicjatywy Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w placówkach oświatowych pn.: „KALENDARZE NA ROK 2020”. Podczas corocznych działań w miesiącu grudniu funkcjonariusze odwiedzali placówki oświatowe oraz dyrekcję szkół zachęcając do brania udziału w konkursach realizowanych dla dzieci i młodzieży których celem jest między innymi edukacja w zakresie bezpiecznych zachowań na wypadek zagrożenia czy też popularyzacja wiedzy o straży pożarnej. W trakcie spotkań przekazano łącznie 213 kalendarzy w szkołach Miasta i Powiatu Kaliskiego.

Podczas spotkań z dyrekcją, nauczycielami i dziećmi, strażacy tutejszej komendy zachęcali do wzięcia udziału w opisanych na rewersie kalendarzy konkursach, a także w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomira Kotońskiego oraz własnym, życzyli wszystkim uczestnikom zdrowych i pogodnych Świąt spędzonych w gronie rodzinnym, a także szczęśliwego i bezpiecznego Nowego Roku.

Szczegóły zadań konkursowych oraz zasady uczestnictwa i wzory dokumentów można odnaleźć na stronie internetowej Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej w zakładce aktualności/ konkursy organizowane przez KG PSP/ kalendarzowe/ konkursy kalendarzowe 2020.

Opracował: mł kpt. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: KM PSP Kalisz