Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Kalisz – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

               W miesiącu grudniu br., funkcjonariusze naszej komendy przeprowadzili szereg działań związanych z profilaktyką pożarową pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. Strażacy brali udział w spotkaniach z dziećmi i młodzieżą, a także dyrekcją szkół podstawowych i gimnazjalnych. W trakcie spotkań strażacy zapoznawali dzieci i dorosłych z głównym celem kampanii jakim jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w mieszkaniach oraz domach jednorodzinnych. Propagowano zachowania podnoszące poziom wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Głównym celem było uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

Opracował: mł asp. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: funkcjonariusze KM PSP w Kaliszu.