Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

Kalisz – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa”

W dniu 10 grudnia br., funkcjonariusz naszej komendy przeprowadził prelekcje na temat działań związanych z profilaktyką pożarową pn. „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” - ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-informacyjnej na temat zagrożeń związanych z możliwością powstania pożarów w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych oraz zatruciem tlenkiem węgla. W spotkaniu wzięły  udział dzieci - Filialna w Brudzewie Szkoły Podstawowej w Jankowie Pierwszym. W trakcie spotkania zapoznano dzieci z głównym celem kampanii jakim jest zmniejszenie liczby ofiar pożarów i zatruć tlenkiem węgla w domach jednorodzinnych. Propagowano zachowania podnoszące poziom wiedzy na temat: zagrożeń związanych z pożarem w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych, zagrożeń związanych z emisją tlenku węgla, zapewnienia właściwej ewakuacji oraz sposobów powiadamiania służb ratowniczych. Głównym celem było uświadomienie odbiorcom kampanii korzyści, jakie niesie za sobą zamontowanie i właściwa eksploatacja czujek dymu i tlenku węgla w mieszkaniach lub domach jednorodzinnych.

W trakcie spotkania w imieniu Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomira Kotońskiego złożono dzieciom i nauczycielom placówki najserdeczniejsze życzenia z okazji zbliżających się Świąt i Nowego Roku oraz wręczono skromne upominki uczestnikom spotkania.

Opracował: mł kpt. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia KM PSP Kalisz