Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz- ćwiczenia z zakresu pożarów wewnętrznych

W dniach 17,18 i 19 grudnia br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu odbyły się warsztaty z zakresu pożarów wewnętrznych przy wykorzystaniu wentylacji nadciśnieniowej. Szkolenie prowadzone było przez powiatowych liderów z zakresu gaszenia pożarów. Warsztaty podzielono na część teoretyczną i praktyczną. Na teorii przedstawiono różne metody izolacji pożaru z uwzględnieniem wentylacji nadciśnieniowej i grawitacyjnej oraz taktykę działań ratowniczo-gaśniczych dla pożarów wewnętrznych. Na części praktycznej zademonstrowano zjawisko pożaru mieszaniny palnej substancji z powietrzem ( ang. FlaschFire). Do tego celu wykorzystano tzw. „domek ogniowy”. Druga część praktycznego szkolenia skupiła się na pożarze budynku mieszkalnego, Jako obiekt ćwiczeń wykorzystano opuszczony budynek mieszkalny na ul. Wał Bernardyński udostępniony przez MZBM w Kaliszu. Przećwiczono optymalne wykorzystanie walorów wentylacji nadciśnieniowej, ze szczególnym uwzględnieniem izolacji źródła pożaru oraz efektywnym oddymianiem pomieszczeń. W szkoleniu uczestniczyły również jednostki OSP z terenu Miasta Kalisza.

Warsztaty zakończono podsumowaniem na którym zostały wymienione nasuwające się spostrzeżenia oraz wnioski, które dotyczyły głównie optymalnego korzystania z wentylacji nadciśnieniowej podczas prowadzonych działań ratowniczo-gaśniczych.

 

tekst, foto; mł.kpt Grzegorz Kuświk