Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – Ćwiczenia z pożarów gazu butli acetylenowych i zbiorników LPG.

W dniu 29 lutego 2016 r. na terenie stacji paliw LPG w miejscowości Końska Wieś gm. Godziesze Wielkie odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe, dotyczące działań podejmowanych przy niekontrolowanych wypływach gazu z instalacji LPG. W szkoleniu uczestniczyły zastępy z JRG 1 oraz JRG 2 w Kaliszu. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna dotyczyła budowy instalacji LPG na terenie stacji paliw oraz obsługi autocysterny do przewozu gazu propan-butan. Powyższe tematy zostały omówione przez pracowników stacji oraz kierowcę pojazdu autocysterny. Założenie do ćwiczeń dotyczyło uszkodzenia przewodu doprowadzającego gaz do instalacji zbiornika zewnętrznego LPG, co doprowadziło do wytworzenia się chmury rozprężonego gazu. Strażacy ćwiczyli metody ograniczania tworzenia się chmury gazu, poprzez podawanie prądów rozproszonych i mgłowych oraz stawianie kurtyn wodnych. Dodatkowo w lutym br. ćwiczono założenia związane z postępowaniem ratowniczo-gaśniczym przy butlach z acetylenem. Szkolenie prowadzone było dla wszystkich zmianach służbowych JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu.

 

Opracował: mł.kpt. Grzegorz Kuświk

Zdjęcia: JRG 2 PSP w Kaliszu