Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – ćwiczenia z deską lodową.

W styczniu br. w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 i 2 w Kaliszu oraz druhowie z OSP w Opatówku szkolili się w zakresie ratownictwa lodowego nad zalewem w m. Szałe.

Podczas ćwiczeń realizowano zagadnienia praktyczne i teoretyczne głównie dotyczące:

- taktyki działań ratowniczych podczas zdarzeń na akwenach zalodzonych,

- znajomości sprzętu stosowanego podczas działań ratownictwa wodno-lodowego,

- zagrożeń podczas działań na lodzie,

- prowadzenie kwalifikowanej pierwszej pomocy poszkodowanym osobą znajdującym się w stanie hipotermii oraz podtopionym.

W ramach ćwiczeń praktycznych realizowano podejmowanie poszkodowanego z przerębla przy wykorzystaniu sprzętu będącego na wyposażeniu jednostek.

W szkoleniu uczestniczyło również Stanowisko Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu w zakresie dysponowania jak również koordynacji działań ratowniczych pod kątem obowiązujących zasad.

 

Opracował : bryg. Grzegorz Orlikowski, JRG nr 2 w Kaliszu

Zdjęcia : JRG nr 2 w Kaliszu