Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz - Ćwiczenia na obiektach wysokich

W dniach 15,16 i 17 marca br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu przeprowadziła ćwiczenia, których tematem przewodnim był pożary w budynkach wysokich. Ćwiczenia odbywały się na obiektach Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Scenariusz w kolejnych dniach ćwiczeń uwzględniał charakterystykę i przeznaczenie danego obiektu. W dniu 15 i 17 marca br. ćwiczono na obiekcie administracyjnym Szpitala przy ul. Toruńskiej w Kaliszu. W tym założeniu uwzględniono pożar w jednym z pomieszczeń piwnicznych, gdzie znajdowała się osoba poszkodowana. W dniu 16 marca br. ćwiczenia prowadzono na obiekcie przy ul. Poznańskiej w Kaliszu. Wysokość tego obiektu to ok. 42 m. Scenariusz do ćwiczeń zakładał pożar w jednym z pomieszczeń na 11 piętrze. Ze względu na rozwijający się pożar jedna osoba została uwięziona na balkonie. Do działań ratowniczo-gaśniczych została zadysponowana również Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego działająca przy JRG nr 1 w Kaliszu. Teren ćwiczeń podzielony został na dwa Odcinki Bojowe tj. I OB dla działań ratowniczo-gaśniczych oraz II OB dla działań SGRW Zadaniem podstawowym dla IOB było sprawienie linii gaśniczej po klatce schodowej na 11 piętro przy wykorzystaniu noszaków wężowych oraz klasycznie zwiniętych krążków. Sprawiono również drugą linię gaśniczą zasilaną z instalacji sieci hydrantowej do celów ppoż. znajdującej się na 11 piętrze, z której to podano prąd gaśniczego na dziedziniec szpitala. Na szczególną uwagę zasługuję fakt znacznego skrócenia czasu budowy linii przy wykorzystaniu noszaków oraz angażowania mniejszej liczby strażaków.

Działania na II OB dotyczyły ewakuacji osoby z 11 piętra na kondygnację poniżej. Do tego celu zbudowano stanowisko ratownicze na dachu budynku, z którego przy wykorzystaniu technik alpinistycznych ratownicy SGRW prowadzili działania. Podczas ćwiczeń sprawdzono również praktyczne możliwości sprawiania drabiny mechanicznej SCD 37 na obiektach szpitala. W ćwiczeniach oprócz zastępów PSP uczestniczyły również OSP z terenu Miasta Kalisza. Całe szkolenie zakończyło się podsumowaniem podczas którego przekazano nasuwające się uwagi i wnioski.

 

Opracował: mł.kpt Grzegorz Kuświk

Zdjęcia: KM PSP w Kaliszu