Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz - ćwiczenia Las

Ćwiczenia na terenie Nadleśnictwa Kalisz.

 W dniach 18, 19, 20 kwietnia br. odbyły się ćwiczenia na terenie nadleśnictwa Kalisz w którym uczestniczyły zastępy z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP z terenu powiatu kaliskiego i Miasta Kalisza. W sumie w ćwiczeniach uczestniczyło 130 strażaków.  Ćwiczenia dotyczyły taktyki działań ratowniczo – gaśniczych podczas gaszenia pożarów lasów, traw i nieużytków.  Podczas ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na współprace miedzy strażą pożarną i służbami leśnymi, a także organizację punktu czerpania wody i dostarczaniu jej na duże odległości. Ćwiczenia przeprowadzono z wykorzystaniem technik przepompowywania i przetłaczania wody. Sprawdzono praktycznie parametry pomp pożarniczych oraz urządzeń do podawania wody. Dodatkowym elementem było doskonalenie organizacji łączności na terenie akcji przy użyciu samochodu SLDiŁ. Obsadę pojazdu stanowili dyżurni SKKM w Kaliszu i funkcjonariusz odpowiedzialny za poprawne działanie łączności w komendzie.. Głównym zadaniem SLDiŁ było koordynowanie działań, organizacja łączności oraz przekazywanie najważniejszych informacji do SKKM w Kaliszu. Obsada tego zastępu doskonaliła się również w obsłudze sprzętu znajdującego się na tym pojeździe. Ćwiczenia odbywały się w trzech różnych lokalizacjach tj. Leśnictwie Zajączki gm. Brzeziny gdzie uczestniczyły jednostki: JRG nr 2 w Kaliszu, OSP Brzeziny, OSP Aleksandria, OSP Godziesze, OSP Iwanowice oraz OSP Zajączki. W kolejnym dniu ćwiczenia odbyły się w Leśnictwie Morawin, m. Murowaniec gm. Koźminek i uczestniczyło w nich JRG nr 1 w Kaliszu, OSP Koźminek, OSP Lisków, OSP Kamień i OSP Krzyżówki. Ostatniego dnia ćwiczenia odbyły się w Leśnictwie Winiary, na Szałe gm. Opatówek, uczestniczyły w nich JRG nr 1 i nr 2 w Kaliszu, OSP Opatówek, OSP Tłokinia Wielka, OSP Kalisz – Lis, OSP Kalisz – Dobrzec oraz OSP Pólko. Przebieg poszczególnych ćwiczeń został podsumowany przez uczestniczące w szkoleniu zastępy wraz z nadleśniczymi na danym terenie. .

 

Tekst i zdjęcia : KM PSP w Kaliszu