Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”

W dniu 20 marca 2017 r., funkcjonariusz sekcji kontrolno-rozpoznawczej naszej komendy w ramach akcji społecznej „BEZPIECZNE ŻYCIE SENIORA”, spotkał się z seniorami Kaliskiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Celem spotkania było zapoznanie z zagrożeniami jakie niesie sezon grzewczy, a w szczególności: niebezpieczeństwo zatrucia tlenkiem węgla, prawidłowa eksploatacja urządzeń grzewczych, prawidłowy sposób zgłaszania zdarzeń na numery alarmowe, prawidłowa wentylacja pomieszczeń oraz obowiązkowe kontrole przewodów dymowych. W trakcie spotkania zachęcano do instalacji autonomicznych czujników czadu i dymu w mieszkaniach. Poruszono również tematykę związaną z niebezpieczeństwem, jakie stwarza pożar, szczególnie zagrożenia jakie niosą za sobą pożary traw, przypomniano o obowiązującym na terenie Miasta Kalisz zakazie wypalania pozostałości roślinnych, w tym znajdujących się na terenie Miasta ogrodach działkowych. Przedstawiono uczestnikom spotkania cele kampanii społecznej pt. „STOP pożarom traw” pod patronatem MSWiA oraz KG PSP.

Opracował: mł asp. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: KM PSP w Kaliszu