Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Informacja o opłacie skarbowej

Opłatę skarbową należy uiszczać na konto KM PSP w Kaliszu.
 
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu
ul. Nowy Świat 40-42; 62-800 Kalisz

PKO Bank Polski SA
nr konta: 69 1020 2212 0000 5002 0387 8790
tytułem: opłata skarbowa za wydanie opinii dot. .....
 
Kwoty opłat:
17 zł - wydanie opinii;