Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Harcerze wsparli kaliskich strażaków

W dniu dzisiejszym przedstawicielka kaliskiego hufca Związku Harcerstwa Polskiego - Bogna Goździelewska przekazała na ręce Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomira Kotońskiego maseczki ochronne. Tego rodzaju maseczki w znacznym stopniu zwiększają ochronę indywidualną naszych strażaków i na pewno zostaną dobrze wykorzystane podczas akcji ratowniczo-gaśniczych.

Przekazujemy ogromne podziękowania dla Naszych kaliskich harcerzy za okazane wsparcie dla naszej służby.

 

Opracowanie: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński