Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Godzina "W"

1 sierpnia 2017 r. punktualnie o godz. 17.00, w godzinę ‘W’ strażacy jednostek ratowniczo – gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu wyjechali wozami bojowymi przed jednostki, by włączonymi sygnałami świetlnymi i dźwiękowymi oddać hołd powstańcom warszawskim.

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Foto: JRG nr 1 w Kaliszu