Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Kalisz – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” nie tylko zimą

Kalisz – „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” nie tylko zimą

W miesiącu czerwcu br., funkcjonariusze naszej komendy w ramach kampanii społecznej pn.: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” pomagali ks. płk Tadeuszowi Pałuska – kapelanowi Kościoła pw. św. Wojciecha i św. Stanisława Biskupa w Kaliszu, znanemu jako „Kościół Garnizonowy” w montażu czujek dymu w pomieszczeniach sakralnych oraz plebanii. Czujki zostały ufundowane przez Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Kaliszu mł. bryg. Sławomira Kotońskiego w celu poprawy bezpieczeństwa w obiektach zabytkowych o szczególnym znaczeniu dla kultury i dziedzictwa narodowego.  Spotkanie było również doskonałą okazja aby zwiedzić wnętrze świątyni, a także rozpoznać możliwości działań ratowniczo-gaśniczych na terenie kościoła.

Opracował: mł kpt. Damian Knop, KM PSP w Kaliszu

Zdjęcia: KM PSP Kalisz