Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Dziecko wpadło do studni

W dniu 22 lipca około godziny 20:30 do Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu wpłynęło zgłoszenie o dziecku które wpadło do studni w miejscowości Borków Stary gm. Żelazków.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia uzyskano informację, że do niezabezpieczonej studni głębinowej znajdującej się na polu wpadło 2,5-letnie dziecko. Dziecko zostało wydobyte na powierzchnię przez ojca oraz osobę postronną przed przybyciem na miejsce pierwszego zastępu, ojciec dziecka prowadził resuscytację krążeniowo – oddechową. Działania straży pożarnej polegały na udzieleniu poszkodowanemu chłopcu kwalifikowanej pierwszej pomocy ( m.in. przywrócenie oraz utrzymywanie drożności dróg oddechowych, prowadzenie resuscytacji krążeniowo oddechowej), Po przybyciu na miejsce ZRM oraz przekazaniu poszkodowanego wspomagano działania ratowników medycznych przy resuscytacji krążeniowo - oddechowej. Równocześnie zapewniono wsparcie psychiczne rodzicom poszkodowanego dziecka. Po przywróceniu dziecku czynności życiowych zostało ono zabrane przez ZRM do szpitala w Ostrowie Wielkopolskim celem dalszej diagnostyki.  

W działaniach trwających około 3 godziny brało udział w sumie 3 zastępy z Państwowej Straży Pożarnej w tym Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wysokościowego w Kaliszu oraz 1 zastęp z Ochotniczej Straży Pożarnej w Pólko.

Opracował: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: Kalisz 24Info