Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe z pożarów wewnętrzych budynków

W ćwiczeniach brały udział dwa zastępy GBA 2/17/2.5 i GBA – Rt  1.3/16. Ćwiczenia miały na celu przypomnienie zasad przeszukiwania pomieszczeń objętych pożarem oraz zadymionych, jak również przypomnienie zasad organizacji łączności z wykorzystaniem sieci ratowniczo – gaśniczej, korzystanie z łączności pod hełmowej, użycie drabiny wysuwnej 10 m, oraz możliwość  wykorzystania w tego typu zdarzeniach kurtyny drzwiowej.

             Założono, iż na pierwszym piętrze budynku magazynowego powstał pożar w pomieszczeniu łazienki znajdującej się w pobliżu szatni w której prawdopodobnie mogła znajdować się osoba potrzebująca pomocy. Pożar w pomieszczeniu łazienki odciął jedyną drogę ewakuacji tej osobie i jednocześnie spowodował silne zadymienie w pomieszczeniu szatni.

            Działania zastępów polegały na wprowadzeniu dwóch rot do budynku magazynowego, rota poszukiwawcza przystąpiła do przeszukiwania pomieszczenia szatni, a rota gaśnicza do zlokalizowania źródła pożaru. W działaniach w pierwszej fazie użyto wentylator osiowy w celu przewietrzenia pomieszczeń, drabiny wysuwnej  w przypadku konieczności podania prądu gaśniczego z zewnątrz oraz po zlokalizowaniu źródła ognia użyto kurtynę drzwiową w celu ograniczenia wydobywania się dymu z tego pomieszczenia. Następnie po zlokalizowaniu osoby poszkodowanej i ewakuowaniu jej z budynku pożar ugaszono i  przystąpiono do ponownego sprawdzenia pomieszczeń w całym budynku w celu wykluczenia przebywania tam osób i  wystąpienia zagrożenia pożarowego. Podczas ćwiczenia zapoznano się z możliwością rozwinięcia linii gaśniczej metodą „cleveland pack”.

Po przeprowadzonym ćwiczeniu dokonano podsumowania oraz przedstawiono uwagi i spostrzeżenia w celu wyeliminowania ewentualnych błędów.