Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe we wrześniu

Zgodnie z planem doskonalenia zawodowego zmiany służbowe JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu prowadziły szkolenie we wrześniu głównie z zakresu:

 

  1. JRG 2 w Kaliszu szkoliła się z technik ewakuacji ludzi z miejsc trudnodostępnych znajdujących się na wysokości oraz w zagłębieniach. Szkolenie podzielono na część teoretyczną, gdzie przypomniano wiadomości dotyczące  budowania stanowisk asekuracyjnych przy zastosowaniu podstawowych węzłów stosowanych w ratownictwie wysokościowym, oraz część praktyczną w której upozorowano wydobycie poszkodowanego ze studni oraz ewakuację z wysokości.
  1. JRG 2 w Kaliszu szkoliła się z zakresu ratownictwa chemicznego głównie z odzieży chroniącej przed czynnikami chemicznymi. W trakcie doskonalenia zawodowego omówiono typy i podział ubrań ze względu na rodzaj substancji chemicznej, ogólną budowę a także zasady pracy w CUG oraz wykonywanie czynności kontrolnych ubrań po jego użyciu.
  2. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu przeprowadziła rozpoznanie operacyjne zakładu Pratt&Whitney, który zajmuje się produkcją części do silników lotniczych.
  3. JRG nr 1 w Kaliszu szkoliło się z zakresu ratownictwa medycznego podczas którego doskonalono się głównie z urazów szyi i kręgosłupa przy wykorzystaniu zestawu R1 znajdującego się na wyposażeniu pojazdów ratowniczych.
  4. JRG nr 1  w Kaliszu szkoliła się z zakresu obsługi sprzętu podnoszącego poziom bezpieczeństwa i efektywność przeszukiwania pomieszczeń zadymionych i objętych pożarem.