Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe w sierpniu

Kalisz – szkolenie w sierpniu 2015r.

W sierpniu br. zgodnie z planem doskonalenia zawodowego zmiany służbowe JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu prowadziły szkolenie głównie z zakresu:

 1. Ratownictwo podczas wypadków i katastrof w komunikacji, w tym zdarzenia masowe.

Warsztaty prowadzone były przez powiatowych liderów z zakresu ratownictwa technicznego oraz medycznego. Szkolenie przeprowadzono na terenie KM PSP w Kaliszu dla wszystkich zmian służbowych JRG 1 i JRG 2. Zajęcia podzielono na część teoretyczną, gdzie omówiono budowę oraz techniki wydobywania poszkodowanych z nowoczesnych pojazdów, a także prowadzenia segregacji przy zdarzeniach masowych, oraz część praktyczną w formie warsztatów. Podczas części praktycznej strażacy doskonalili umiejętności wydobycia poszkodowanych z wraku samochodu przy użyciu sprzętu hydraulicznego. Zastosowano kilka wariantów ułożenia pojazdu: na kołach, boku i na dachu, oraz różne techniki rozpierania, rozginania i rozcinania konstrukcji samochodu.

2. Zasady organizacji ratownictwa wysokościowego w KSRG dla zakresu podstawowego.

Tematem przewodnim tych zajęć było doskonalenie technik ewakuacji ludzi z miejsc trudnodostępnych:

W JRG 2 w Kaliszu szkolenie podzielono na część teoretyczną, gdzie przypomniano wiadomości dotyczące  budowania stanowisk asekuracyjnych przy zastosowaniu podstawowych węzłów stosowanych w ratownictwie wysokościowym, oraz część praktyczną w której upozorowano wydobycie poszkodowanego ze studni. Zadaniem dla zastępu ratowniczego było zbudowanie stanowiska na bazie dwóch przęseł drabiny DNW 3080, umożliwiającego opuszczenie ratownika w celu ewakuowania osoby na zewnątrz.

JRG 1 w Kaliszu prowadziła szkolenie głównie w zakresie doskonalenia technik alpinistycznych na obiekcie wspinalni.

3. Sprzęt  pomiarowy do określania wybranych rodzajów zagrożeń i stężeń substancji niebezpiecznych.

4. JRG 1 w Kaliszu szkoliła się z zakresu wykorzystania sprzętu ratownictwa wodnego (Ćwiczenia praktyczne odbywały się nad zalewem Szałe)

5. Sprzęt do wytwarzania i podawania piany gaśniczej.

W ćwiczeniu uczestniczyły zastępy JRG nr 2 w Kaliszu. Zajęcia podzielono na część teoretyczną gdzie przypomniano wiadomości dotyczące właściwości piany gaśniczej i sposobów wytwarzania przy użyciu sprzętu znajdującego się na wyposażeniu jednostki. W części praktycznej wykonano rozwiniecie bojowe, gdzie skupiono się głównie na budowie linii gaśniczej zakończonej prądownicą i wytwornicą pianową. Układ zbudowano przy wykorzystaniu zasysacza liniowego, oraz sprawdzono możliwości podawania środka pianotwórczego bezpośrednio z autopompy pojazdu pożarniczego.

6. Pożary budynków mieszkalnych.

JRG 2 w Kaliszu prowadziła ćwiczenia z zakresu pożarów budynków mieszkalnych. W ćwiczeniu skupiono się na doskonaleniu taktyki działań ratowniczo-gaśniczych wewnątrz obiektów poprzez: organizację łączności, rozwinięcie linii gaśniczej, oraz ewakuację poszkodowanych i udzielenia im KPP. Rozwinięcie jak i całe działania prowadzono z wykorzystaniem wewnętrznej klatki schodowej.

7. Szkolenie medyczne z zakresu udzielania KPP

 JRG 1 w Kaliszu - segregacja poszkodowanych, opieka nad poszkodowanymi.

 JRG 2 w Kaliszu - algorytm postępowania przy urazach odcinka szyjnego kręgosłupa,

8. JRG 1 i JRG2 w Kaliszu przeprowadziła rozpoznanie obiektu KALMEDICA w Kaliszu  NZOZ – lecznictwo szpitalne ul. Częstochowska 71-75.