Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe w październiku 2015r.

 
  1. JRG 2 w Kaliszu szkoliła się z zakresu prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas gaszenie pożarów w obiektach magazynowych oraz pożarów budynków mieszkalnych i pomieszczeń piwnicznych. Podczas ćwiczenia szczególna uwagę skupiono na: organizacji łączności oraz właściwym rozpoznaniu, a także na ewakuacji poszkodowanych i właściwym udzielaniu KPP. Kolejnym z elementów szkolenia była odpowiednia organizacja zaopatrzenia wodnego oraz budowa stanowiska gaśniczego przy wykorzystaniu DWP.
  2. JRG 1 w Kaliszu szkoliła się z ratownictwa wysokościowego w zakresie specjalistycznym, gdzie ćwiczono możliwości ewakuacji ze strefy zagrożenia przy użyciu technik alpinistycznych. W szkoleniu uczestniczyła SGRW w Kaliszu. Zakres uwzględniał również działania ratownicze w studniach, tunelach, kanałach, wykopach i osuwiskach ziemi. Miejscem szkolenia były obiekty znajdujące się w JRG nr 1 w Kaliszu, a także komin ciepłowni firmy Ciepło Kaliskie Sp. z o.o..
  3. JRG 2 w Kaliszu szkoliła się z organizacji ratownictwa chemiczno–ekologicznego dla zakresu podstawowego głównie z tematyki: zasad działań podczas których wystąpiły zagrożenia z niezidentyfikowaną przesyłką, oraz organizację transportu materiałów biologicznych. Kolejnym tematem były zasady postępowania w przypadku wystąpienia podejrzenia zagrożenia chorobami szczególnie niebezpiecznymi i wysoce zakaźnymi „BIOHAZARD”. Ostatnim punktem szkolenia były rodzaje i sposoby prowadzania dekontaminacji.
  4. JRG 2 w Kaliszu prowadziła doskonalenie zawodowe z zakresu budowy i zastosowania sprzętu pneumatycznego oraz prowadzeniu KPP w szczególności (przywracania funkcji życiowych, algorytmu postępowania przy złamaniach, zwichnięciach oraz skręceniach).
  5. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu uczestniczyły w rozpoznaniu operacyjnym obiektu VAC AERO KALISZ Sp. z o.o. ul. Elektryczna 8.
  6. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu brały udział w ćwiczeniu bojowym na obiekcie  Galerii Tęcza ul. 3 Maja 1.w Kaliszu. Głównym zamiarem tego ćwiczenia oprócz działań ratowniczo-gaśniczych było sprawdzenie poprawności działania monitoringu pożarowego oraz urządzeń współdziałających z tym systemem.
  7. JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu brały udział w ćwiczeniach zgrywających dla służb ratowniczych oraz funkcjonariuszy Centralnego Ośrodka Służby Więziennej w Kaliszu. Scenariusz do ćwiczeń uwzględniał pożar w jednym z pomieszczeń w budynku administracyjnym, gdzie znajdowały się osoby poszkodowane.