Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe - styczeń

W styczniu br. zgodnie z planem doskonalenia zawodowego wszystkie zmiany służbowe JRG 1 i JRG 2 w Kaliszu prowadziły szkolenie z zakresu :

  1. Ratownictwo podczas zagrożeń na lodzie, ćwiczenia z wykorzystaniem sań lodowych.
  2. Zasad  prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (pożary wewnętrzne) – praca w ubraniach żaroodpornych.
  3. Szkolenia z zakresu prowadzenia musztry i ceremoniału pożarniczego.
  4. Przeprowadzono Rozpoznanie Operacyjne Obiektu zakładu produkcyjnego „Efekt” dla JRG 1 i 2 oraz OSP z gm. Ceków Kolonia.

Ćw. 1. Prowadzono szkolenie z zakresu działań z wykorzystaniem sań lodowych. Zajęcia praktyczne prowadzone były na stawkach w Parku Przyjaźni. Zakres teoretyczny prowadzonych ćwiczeń obejmował sposoby prowadzenia KPP w przypadku wystąpienia znacznego obniżenia temperatury ciała prowadzącej do hipotermii.

Ćw. 2. Prowadzono szkolenie z zakresu taktyki działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem ubrań żaroodpornych. W założeniu uwzględniano występowanie wysokiej temperatury i gęstości strumienia promieniowania cieplnego skierowanego na pracujące roty. Strażacy wprowadzani byli do działań w pełnym zabezpieczeniu ochrony osobistej, oraz w ubraniu żaroodpornym. W ćwiczeniu uwzględniono również wentylacje nadciśnieniową, oraz korzystanie z kamery termowizyjnej.

Ćw.3. W styczniu prowadzono szkolenie dla wszystkich zmian służbowych JRG nr1 i JRG nr2, które dotyczyło „regulaminu musztry i prowadzenia ceremoniału pożarniczego”.

Ćw.4. Przeprowadzono zapoznanie z obiektem na terenie firmy „ Efekt” Producenta opakowań foliowych dla przemysłu spożywczego i tekstylnego. W zapoznaniu uczestniczyły wszystkie zmiany służbowe JRG nr 1 i JRG 2, oraz jednostka OSP w Kamieniu znajdującej się na terenie gminy gdzie zlokalizowany jest zakład produkcyjny.