Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Doskonalenie zawodowe - listopad

W dniach 25,26,27 listopada 2014 r. na terenie stacji LPG na ul. Budowlanych w Kaliszu odbyły się ćwiczenia taktyczno-bojowe dotyczące działań podejmowanych przy niekontrolowanych wypływach gazu z instalacji LPG. W szkoleniu uczestniczyły zastępy z JRG 1 oraz JRG 2. Ćwiczenia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Część teoretyczna została omówiona przez właściciela stacji. Przekazane informacje w głównej mierze dotyczyły budowy całej instalacji gazowej ze zwróceniem uwagi na możliwość sterowania dopływem gazu przy wykorzystaniu zaworów. Założenie do ćwiczeń dotyczyło uszkodzenia przewodu doprowadzającego gaz do instalacji zbiornika zewnętrznego LPG. W wyniku tego uszkodzenia doszło do tworzenia się chmury rozprężonego gazu LPG. Strażacy ćwiczyli metody ograniczania tworzenia się chmury gazu, poprzez podawanie prądów rozproszonych i mgłowych oraz stawianie kurtyn wodnych. Do uszczelnienia uszkodzonego przewodu użyto materiału oraz gaśnicy śniegowej.

W dniach 5-6-7 listopada br przeprowadzono zajęcia w ramach doskonalenia zawodowego w związku z wypadkami komunikacyjnymi i zbliżającą się zimą rozkładanie namiotu pneumatycznego i osprzętu wraz z nagrzewnicą.

W dniach 13-21-29 listopada br. w ramach doskonalenia zawodowego przeprowadzono ćwiczenia z zakresu sprawiania i podawania prądów gaśniczych z drabin przystawnych. Celem ćwiczeń było utrwalenie zasad postępowania podczas działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem drabin przystawnych.

W dniu 18 listopada br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu zorganizowała praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie ewakuacji pracowników z poszczególnych budynków zakładu, prowadzenie działań gaśniczych przez zakładową grupę ratowniczą, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki JRG i OSP, podawanie prądów wody w natarciu przy wykorzystaniu przenośnych DWP oraz organizacja punktu czerpania wody na przepływającej strudze w odległości 600m od terenu zakładu. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 2 z Kalisza oraz Jednostki OSP z terenu gminy Ceków: OSP Ceków, OSP Kamień, OSP Przespolew i OSP Morawin. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.