Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Warsztaty medyczne

W dniu 12 grudnia br w godzinach popołudniowych odbyły się warsztaty medyczne z udziałem jednostek OSP i JRG z terenu miasta Kalisza. W zajęciach  brały udział następujące jednostki: JRG nr 1 i 2 z Kalisza, OSP Kalisz Dobrzec, OSP Kalisz Lis, OSP Kalisz, OSP Sulisławie, OSP Piwonice. W ramach prowadzonych zajęć zostały zorganizowane cztery stanowiska na których przygotowano pozorację zdarzeń medycznych z osobami poszkodowanymi:

- amputacja kończyny przedramienia,

- osoba poszkodowana w stanie hipotermii,

- nagłe zatrzymanie krążenia u osoby dorosłej,

- upadek z wysokości, osoba poszkodowana na budowie.

Zastępy uczestniczące w warsztatach miały za zadanie podjęcie skutecznych działań ratowniczych z zakresu ratownictwa medycznego zgodnie z obowiązującymi procedurami. Czynności wykonywane przez ratowników oceniali ratownicy medyczni, którzy na co dzień realizują te zadania w Zespołach Ratownictwa Medycznego. Dla zespołów, które zakończyły poszczególne ćwiczenia były przeprowadzone zajęcia dydaktyczne z omówieniem i podsumowanie realizowanych zadań.