Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Dofinansowanie na nowy samochód

Komenda Miejska PSP w Kaliszu uzyskała dofinansowanie w kwocie 700 000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na nowy ciężki samochód ratowniczo - gaśniczy.

Pozostałe środki na zkup pojazdu pozyskano z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego  (180 000 zł) i Miasta Kalisza (299 570 zł). 

Opracował: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcie: www.stolarczyk.pl

18-12-2017 - odbiór w siedzibie firmy 18-12-2017 - odbiór w siedzibie firmy "Stolarczyk" - Technologia Pożarnicza