Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia - zdarzenie masowe

9 maja o godz. 10:00 na terenie obiektów Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu odbyły się wspólne ćwiczenia taktyczno – bojowe służb ratowniczych, dotyczące usuwania skutków wypadku masowego, powstałego w czasie ataku terrorystycznego. 
Przyjęte założenie przewidywało wtargnięcie na teren uczelni dwóch uzbrojonych napastników, którzy spowodowali wybuch w jednym z pomieszczeń budynku w skutek którego wiele osób zostało rannych. Działania straży pożarnej po sygnale od Policji, że budynek jest bezpieczny, polegały na udzieleniu pomocy osobą poszkodowanym wspólnie z ratownikami medycznymi i ewakuacji tych osób na zewnątrz budynku do namiotu pneumatycznego z którego to były dalej transportowane do szpitali.

W ćwiczeniach wzięli udział przedstawiciele Policji, pracownicy i studenci Wydziału Medycznego PWSZ w Kaliszu, funkcjonariusze KM PSP w Kaliszu oraz siły i środki: JRG nr 1, JRG nr 2 w Kaliszu, OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis.

Ćwiczenia zakończyły się wspólnym podsumowaniem i wnioskami ze zrealizowanych zadań. Przyjęte ustalenia dotyczące m.in. zakresu podejmowanych działań w przypadku wystąpienia tego typu zdarzeń według właściwości i kompetencji poszczególnych podmiotów, służb i instytucji zostały sprawdzone. Dzięki zaangażowaniu wszystkich uczestników ćwiczeń udało się również osiągnąć określone cele.

Opracował: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: mł. bryg Radosław Marek