Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z zakresu ratownictwa technicznego

W dniu 4 marca br. na terenie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu KM PSP w Kaliszu zorganizowała pokaz działań z zakresu ratownictwa technicznego. Scenariusz do ćwiczeń zakładał zderzenie dwóch samochodów osobowych, w wyniku czego jedna osoba została zakleszczona. W działaniach udział wzięli strażacy z JRG1 i JRG2 ( 12 strażaków). Korzystano z urządzeń hydraulicznych, pneumatycznych, oraz innego sprzętu znajdującego się na pojazdach ratowniczo-gaśniczych. Zaprezentowano kontrolowany wybuch poduszki bezpieczeństwa bezpośrednio oddziałującej na manekina umieszczonego wewnątrz pojazdu. Wszystkie podejmowane działania przez ćwiczące zastępy były szczegółowo omawiane i przekazywane studentom obserwującym nasze zmagania. Korzystając z okazji funkcjonariusze naszej komendy przeprowadzili prewencję społeczną dotyczącą zagrożeń związanych z tlenkiem węgla, gdzie zaprezentowano działanie czujek tlenku węgla i dymu oraz sprzętu pomiarowego jaki jest wykorzystywany podczas działań ratowniczo gaśniczych.