Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z zakresu przeciwpowodziowego

W dniu 15 października br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu wspólnie z Miejskim Centrum Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych w Kaliszu przeprowadziła ćwiczenia w zakresie działań przeciwpowodziowych. W manewrach brało udział 70 osób w tym zastępy z PSP oraz Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Miasta Kalisza oraz gm. Żelazków.

Korzystano ze sprzętu zakupionego przez Urząd Miejski w Kaliszu we współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, tj. plandek, zapór z PCV przeznaczonych do budowania wałów przeciwpowodziowych, a także mobilnej maszyny do workowania piasku.

Na placu zorganizowano trzy stanowiska, na których doskonalono techniki prowadzenia działań przeciwpowodziowych:

  1. workownica mobilna dwustanowiskowa, przystosowana dla straży. Służąca do szybkiego workowania piasku przy budowaniu wału przeciwpowodziowego. Czas napełnienia worka z piaskiem 20kg ok 3 sek.,
  2. stanowisko do zabezpieczenia uszkodzonego dachu przy pomocy plandek. Wymiary plandeki to 15 m x 20 m,
  3. rozkładanie wałów przeciwpowodziowych z PCV. System idealnie kontrolujący przepływ wody, mający zastosowanie jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe, oraz ograniczający rozlewiska substancji niebezpiecznych.

Forma takiego szkolenia spotkała się z pozytywnym odzewem ze strony strażaków, oraz organizatorów. Po zakończonych manewrach wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na ciepłą grochówkę.

 

 

Opracowanie: mł. kpt. Grzegorz Kuświk

Zdjęcia: st.str. Jakub Pietrzak