Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z zakresu budowy punktów czerpania wody na terenach leśnych

W dniach 24, 25, 26 czerwca br. odbyły się ćwiczenia  z zakresu budowy punktów czerpania wody na terenach leśnych  nadleśnictwa Kalisz oraz nadleśnictwa Grodziec w których uczestniczyły zastępy z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP z terenu powiatu kaliskiego. Zakres ćwiczeń obejmował budowę punktów czerpania wody i sprawdzenie stanu dojazdu do nich na terenach leśnych oraz w ich pobliżu. Każdy z przybyłych zastępów miał za zadanie zbudować swój punkt czerpania wody najpierw z pomocą autopompy z samochodu, następnie z pomocą motopompy pływających do zbiornika wodnego i dopiero z niego linia ssawna do pojazdu. W ćwiczeniach brały udział jednostki JRG 1 oraz 2, OSP Koźminek, OSP Blizanów, OSP Rychnów oraz Pluton Gaśniczy Kalisz składający się z OSP Kalisz Lis, OSP Kalisz Dobrzec oraz OSP Pólko, którego jednym ze standardowych zadań jest budowa PCW. Ćwiczenia zostały zakończone podsumowaniem i wnioskami, które zostaną wykorzystane w naszych działaniach.

 

Opracował: mł. kpt. Szymon Zieliński

Zdjęcia: mł. kpt. Szymon Zieliński