Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z systemem piany sprężonej.

22 marca 2017 r. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza nr 1 w Kaliszu w ramach doskonalenia zawodowego prowadziła ćwiczenia w zakresie działań ratowniczo-gaśniczych z wykorzystaniem różnego rodzaju piany gaśniczej. Zagadnienia teoretyczne dotyczyły taktyki działań przy wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu znajdującego się na wyposażeniu JRG nr 1. Dużą uwagę skupiono na systemie piany sprężonej PWP, czyli systemie wytwarzania piany przy pomocy sprężonego powietrza i minimalnym zużyciu wody. W system taki wyposażony jest pojazd ratowniczo-gaśniczy ciężki GCBA 5/32 Scania znajdujący się na wyposażeniu JRG nr 1 w Kaliszu. W części praktycznej celem urealnienia założenia podpalono samochód osobowy, wcześniej służący jako pomoc dydaktyczna w szkoleniu z zakresu ratownictwa technicznego. Można było praktycznie sprawdzić możliwości systemu piany sprężonej oraz przećwiczyć skuteczne podawanie tego środka bezpośrednio na objęty pożarem pojazd.

 

Opracował: mł.kpt. Paweł Piwoński, JRG nr 1 w Kaliszu

Zdjęcia: JRG nr 1 w Kaliszu