Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z ratownictwa wodnego oraz poszukiwanie osoby zaginionej w rzece

21 i 22 stycznia br. realizowano doskonalenie zawodowe z zakresu ratownictwa na zamarzniętych akwenach. Szkolenie odbywało się głównie przy użyciu sań lodowych. W szkoleniu uczestniczył cały stan zmiany służbowej JRG nr 1 i JRG nr 2 w Kaliszu.

Sprawdzono praktyczne możliwości poruszania się przy pomocy sań lodowych na cienkiej warstwie lodu. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były prelekcją dla najmłodszych, gdzie przekazano zasady bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii. Praktyka wskazała szereg problemów i niebezpieczeństw na jakie narażony jest ratownik przemieszczający się saniami lodowymi po cienkiej tafli. Podczas zajęć ćwiczono różne warianty podejmowania poszkodowanego z wody zwracając przy tym szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne ratowników. Podczas prowadzonych ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na prowadzenie właściwej łączności. Zajęcia kończyły się omówienie realizowanych ćwiczeń wniosków. 

Natomiast w dniu 23 stycznia w związku ze zgłoszeniem przez Policję zaginięcia osoby podjęliśmy działania poszukiwawcze na rzece Prośnie z udziałem SGRWN Konin oraz SGRWN Poznań. Po dojeździe na miejsce i wskazaniu przez Policję miejsca ewentualnego zaginięcia osoby, zwodowaliśmy łódź ratowniczą i za pomocą sonaru z SGRWN Poznań rozpoczęliśmy przeszukiwanie dna rzeki. Łączność i kierowanie działaniami odbywało się z pomocą samochodu SLDIŁ. W nim również znajdowali się ratownicy z SGRWN Poznań którzy obserwowali wskazania sonaru. Przeszukano cały obszar wskazany przez Policje - nie znaleziono poszukiwanej osoby i tym samy zakończono działania i udano się do bazy.

 

Zdjęcia ćwiczeń: JRG nr 2 w Kaliszu

Zdjęcia z poszukiwań: Kalisz 24Info
Opracował: asp. Szymon Zieliński