Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia z pianą gaśniczą

W drugiej połowie marca br. jednostki JRG nr 1 i 2 w Kaliszu szkoliły się z zakresu wykorzystania piany gaśniczej. Zajęcia podzielono na część teoretyczną gdzie przypomniano wiadomości dotyczące właściwości piany gaśniczej, sposobów wytwarzania oraz sprzętu do jej podawania, oraz część praktyczną z rozwinięciem bojowym. Sprawdzono praktyczne możliwości gaśnicze piany ciężkiej i średniej podczas pożaru ciał stałych (drewno) jak i cieczy palnych (olej napędowy). Podczas praktycznego rozwinięcia skupiono się głównie na budowie linie gaśniczej zakończonej prądownicą pianową z wykorzystaniem układu zasysacza liniowego, oraz możliwością podawania środka pianotwórczego bezpośrednio z autopompy pojazdu pożarniczego, co było doskonałą formą odświeżenia wiadomości dla kierowców uczestniczących w ćwiczeniu.