Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia w ZUOK Orli Staw

27 sierpnia br. na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie. odbyły się praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze z udziałem jednostek PSP i OSP z terenu powiatów kaliskiego i tureckiego. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie ewakuacji pracowników z poszczególnych budynków zakładu, prowadzenie działań gaśniczych przez zakładową grupę ratowniczą, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki JRG i OSP, podawanie prądów wody w natarciu, sprawdzenie układów wodnych w celu wybrania najbardziej skutecznego układu na bazie zbiorników przeciwpożarowych zakładu. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały cztery osoby, którym strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Realizację prowadzonych czynności medycznych nadzorował Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP.

Do organizacji łączności na terenie akcji wykorzystano samochód dowodzenia i łączności (SLDiŁ). Głównym założeniem dla obsady tego zastępu było przejęcie zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności dla Kierującego Działaniem Ratowniczym. Uruchomiony został system SWD PSP, który zapewnił bieżącą analizę sił i środków na potrzeby pracy sztabu. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza, JRG Turek oraz jednostki OSP z terenu gmin Ceków Malanów: OSP Ceków, OSP Kamień, OSP Przespolew, OSP Morawin, OSP Malanów, OSP Feliksów. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

 Opracowanie i zdjęcia: mł. bryg. Radosław Marek