Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia w zakładzie Meyer Tool Poland

W dniu 20 czerwca br. odbyły się ćwiczenia na terenie zakładu Meyer Tool Poland Sp.z o.o. w Kaliszu, który specjalizuje się w precyzyjnej obróbce mechanicznej trudnoobrabialnych komponentów silników lotniczych. Jednym z wielu procesów jest drążenie precyzyjnych otworów wieloosiową obróbką elektroiskrową. Czynności te wykonywane są automatycznie przy pomocy specjalistycznych obrabiarek. Podczas ćwiczenia założono pożar jednej z wielu obrabiarek znajdujących się na hali produkcyjnej. Powstały pożar został wykryty przez system sygnalizacji pożaru, a następnie odczytany przez osobę obsługującą centralę alarmową. Do czasu przybycia zastępów ratowniczych na terenie zakładu wykonano wszystkie procedury obowiązujące w takich sytuacjach. Wykonano ewakuację całego stanu osobowego zakładu. Okazało się, że jeden z pracowników nie odliczyły się na zbiórce. Przybyłe na miejsce zastępy wykonały rozwinięcie z wykorzystaniem SPS2400 oraz ewakuowały poszkodowaną osobę ze strefy zagrożonej. Podczas ćwiczenia zwrócono szczególną uwagę na współpracę osób funkcyjnych zakładu ze strażą pożarną oraz omówiono aspekty dotyczące procedur postępowania w przypadku wystąpienia poważnej awarii. Całe ćwiczenie zakończono podsumowaniem z Przedstawicielami zakładu Meyer Tool Poland Sp. z o.o. na którym wymieniono się cennymi uwagami oraz nasuwającymi się spostrzeżeniami. W dniach 21 i 22 czerwca br. wykonano rozpoznanie obiektu dla pozostałych zmian służbowych.

 

Opracował / zdjęcia ; bryg Dariusz Byliński