Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia w KLA

W dniach od 17 do 19 kwietnia br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu wraz z Kaliskimi Liniami Autobusowymi zorganizowała szkolenie z działania i budowy nowych autobusów hybrydowych. Uczestniczący w szkoleniu strażacy dowiedzieli się jakie zagrożenia mogą wystąpić w trakcie wypadku takiego pojazdu lub podczas pożaru i sposoby bezpiecznych działań ratowniczo-gaśniczych w tych samochodach. Omówiono również w jaki sposób ewakuować pasażerów, jaki prąd występuje w pojeździe oraz które elementy są najbardziej niebezpieczne w trakcie zdarzenia. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza oraz jednostki OSP na których terenie kursują w/w pojazdy czyli: OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Opatówek, OSP Tłokinia Wielka, OSP Pólko oraz OSP Godziesze. Serdecznie dziękujemy firmie KLA za przeszkolenie ratowników do działań z tymi coraz bardziej popularnymi autobusami.

Opracował: asp. Szymon Zieliński
Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński