Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia w Iwanowicach

W dniu 19 listopada br. o godz. 10:00 odbyły się ćwiczenia, których głównym założeniem był pożar w kościele p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Iwanowicach. Ze zgłoszenia wynikało, że nad kaplicą św. Barbary usytuowanej w prawej części kościoła unoszą się kłęby dymu a wewnątrz budynku mogą znajdować się osoby poszkodowane. Na miejsce dyżurny SKKM zadysponował w pierwszej kolejności trzy zastępy: OSP Iwanowice, OSP Szczytniki i OSP Staw. Pożarem objęte było wschodnie skrzydło konstrukcji dachowej kościoła dlatego też na miejsce zadysponowano GCBA 5/32 i SHD23 z JRG nr 2 w Kaliszu. Po przybyciu na miejsce strażacy mieli za zadanie zbudowanie linii gaśniczych, ustawienie drabin i rozpoczęcie gaszenia pożaru. W wyniku podjętych działań podano cztery prądy wody. W tym samym czasie druhowie z OSP Staw po założeniu aparatów ochrony dróg oddechowych weszli do kościoła i rozpoczęli ewakuację znajdujących się wewnątrz osób. W sumie poszkodowane były cztery osoby. Następnie dojechały kolejne zastępy ratowniczo - gaśnicze z OSP Sobiesęki Drugie, Kuczewola i Radliczyce. Zgodnie z poleceniami KDR druhowie z tych jednostek pod nadzorem księdza proboszcza Pawła Jabłońskiego zajęli się ewakuacją cennych zabytków z kościoła. Następnie zbudowano zasilanie z najbliższego hydrantu, który znajdował się w odległości około 200m od pożaru. W trakcie trwania akcji został również podstawiony autobus w którym umieszczono poszkodowanych do czasu przybycia zespołów ratownictwa medycznego. W ćwiczeniach wzięło udział 11 zastępów z OSP i PSP w tym 55 strażaków. Zabezpieczenie terenu akcji i dróg dojazdowych realizowali policjanci z posterunku z Koźminka. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem zrealizowanych celów i wnioskami, które przekazane zostały strażakom uczestniczącym w manewrach. Na koniec Komendant Gminny OSP Szczytniki, dh Jerzy Majas zaprosił wszystkich na strażacką grochówkę.

Opracował / zdjęcia ; bryg. Dariusz Byliński