Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

ćwiczenia w Galerii Tęcza

W dniu 7 października 2015r. Komenda Miejska PSP w Kaliszu przeprowadziła ćwiczenia praktyczne dla zastępów straży na terenie Galerii Tęcza. Scenariusz do ćwiczeń zakładał pożar skrzynki energetycznej w pomieszczeniu technicznym. Sprawdzono poprawność działania monitoringu pożarowego oraz urządzeń współdziałających z tym systemem. Alarm pożarowy wywołany był przez wciśnięcie ręcznego ostrzegacza pożarowego przez jednego z pracowników. W ćwiczeniu brały udział dwa zastępy, których głównym zadaniem było dokładne rozpoznanie zastanej sytuacji, oraz ustalenie przez Kierującego Akcją Ratowniczą priorytetów w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Czas od powiadomienia do dojazdu pierwszego zastępu został zbliżony do czasu jazdy alarmowej samochodu gaśniczego, był on jednak wystarczający na przeprowadzenie sprawnej ewakuacji przez pracowników galerii ponad 100 osób w miejsce zbiórki. Po uzyskaniu precyzyjnej informacji co do wszystkich osób ewakuowanych działania straży pożarnej skupiły się głównie na prowadzeniu akcji gaśniczej oraz oddymieniu pomieszczeń. Drugi element ćwiczeń skierowany był głównie dla Policji i zakładał podłożenie ładunku wybuchowego na terenie Galerii. I tutaj do działania przystąpili funkcjonariusze z nieetatowej grupy pirotechnicznej gdzie zlokalizowano taki ładunek w jednym z koszy. Po godzinie pracownicy i klienci mogli wrócić do centrum handlowego, a ruch na ulicy Nowy Rynek została odblokowany. Całe ćwiczenie zakończono podsumowaniem z Dyrekcją Galerii Tęcza na którym przekazano nasuwające się spostrzeżenia ze strony Straży Pożarnej i Policji.

 

tekst, foto; mł.kpt Grzegorz Kuświk