Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia w COSSW w Kaliszu

W dniu 28 października 2015r. Komenda Miejska PSP w Kaliszu uczestniczyła w ćwiczeniach zgrywających dla zastępów straży pożarnej oraz funkcjonariuszy Centralnego Ośrodka Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu. Scenariusz do ćwiczeń zakładał pożar pomieszczenia kuchennego w budynku administracyjnym na terenie ośrodka szkolenia. Dysponowanie dla zastępów straży pożarnej odbyło się z pewną zwłoką czasową, co pozwoliło na obserwację poprawności działania procedur powiadamiania i obiegu informacji oraz prowadzenia ewakuacji poszkodowanych przez funkcjonariuszy ośrodka. W ćwiczeniu brały udział dwa zastępy PSP, których głównym zadaniem było dokładne rozpoznanie zastanej sytuacji, oraz ustalenie przez Kierującego Akcją Ratowniczą priorytetów w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Scenariusz zakładał również ewakuację trzech osób, które ze względu na panujące zadymienie pozostawały wewnątrz objętego pożarem budynku. Osoby te ewakuowane zostały przez roty wprowadzone do działań, a następnie przekazano je sekcji medycznej COSSW uczestniczącej w manewrach. Całe ćwiczenie zakończono podsumowaniem na którym przekazano nasuwające się spostrzeżenia głównie od strony działań ratowniczo-gaśniczych.

 

tekst, foto; mł.kpt Grzegorz Kuświk