Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia w budynku ZUS

Od 27 do 29 marca br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu zorganizowała praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze w budynku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Kaliszu przy ul. Konopnickiej. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: podjęcie odpowiednich działań z uwzględnieniem taktyki działań rat-gaś przy pożarach budynków administracyjnych, przeprowadzenie odpowiedniego rozpoznania, ewakuacja osób, wykonanie KPP przy osobach poszkodowanych (osoby podtrute dymem, poparzone), a także sprawdzenie zabezpieczenia wodnego na terenie zakładu. Założenie obejmowało pożar w pomieszczeniu biurowym na drugim piętrze w którym zostały poszkodowane dwie osoby. Działania strażaków polegały na poprowadzeniu linii gaśniczej klatką schodową i zlokalizowaniu pożaru, równocześnie przystąpiono do przeszukiwania budynku w celu znalezieniu osób poszkodowanych. Na potrzeby ćwiczeń wykorzystano kanały ratowniczo-gaśnicze oraz kanał dowodzenia i współdziałania. Po ugaszeniu pożaru budynek został oddymiony z wykorzystanie instalacji przeciwpożarowej znajdującej się w budynku. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza oraz jednostki OSP z terenu miasta Kalisza: OSP Kalisz-Dobrzec oraz OSP Kalisz-Lis. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

Opracował: asp. Szymon Zieliński
Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński, materiały ZUS