Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego

W dniach 10-12.07.2017 przeprowadzone zostały przez Specjalistyczną Grupę Ratownictwa Wysokościowego w Kaliszu ćwiczenia wysokościowe na obiekcie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Scenariusz ćwiczeń zakładał że na dachu budynku technicznego zasłabł konserwator systemu solarnego. Jedynym sposobem na ewakuację poszkodowanego było zastosowanie technik linowych oraz noszy kubełkowych. Działania zastępów polegały na dotarciu do poszkodowanego, budowie kierunkowego układu transportowego (tyrolki) z dwóch lin oraz budowie stanowiska do opuszczania. Po umieszczeniu poszkodowanego w noszach wystawiono je poza krawędź dachu i opuszczono wraz z ratownikiem do poziomu gruntu.

Ćwiczenia zakończono podsumowaniem na poszczególnych zmianach służbowych podczas których przekazane zostały nasuwające się uwagi i spostrzeżenia przez KDR-a oraz pozostałych ratowników grupy wysokościowej uczestniczących w ćwiczeniach.

Tekst i foto: bryg. Dariusz Byliński.