Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia SGRW na elektrowni wiatrowej.

W dniach 21, 27 lipca 2016 na obiekcie elektrowni wiatrowej znajdującej się
w Godzieszach Wielkich odbyły się ćwiczenia Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wysokościowego z Kalisza.

        Głównymi celami przeprowadzonych ćwiczeń było:

  • zapoznanie się z obiektem, jego budową oraz podstawowymi zasadami działania turbin wiatrowych – szkolenie przeprowadził kierownik obiektu,
  • praktyczne sprawdzenie umiejętności prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wysokościowego,
  • przeprowadzenie pozorowanej ewakuacji poszkodowanego z gondoli elektrowni wiatrowej na ziemię przy pomocy technik linowych po zewnątrz obiektu.

            Podczas przeprowadzonej pozoracji w pierwszej kolejności KDR rozdzielił zadania poszczególnym ratownikom. Pierwszy z ratowników miał za zadanie jak najszybsze dostanie się do poszkodowanego i jednoczesne oporęczowanie drogi na szczyt turbiny wiatrowej. Zadaniem kolejnych ratowników był transport niezbędnego sprzętu do przeprowadzenia ewakuacji. Po dotarciu do gondoli udzielono poszkodowanemu niezbędnej pomocy
i przystąpiono do budowy układów mających posłużyć do ewakuacji poszkodowanego. Zbudowano dwa stanowiska  służące do opuszczania. Poszkodowanego wraz z ratownikiem przypięto do lin i wystawiono poza krawędź drzwi gondoli, a następnie bezpiecznie opuszczono do poziomu ziemi.

      Podczas ćwiczeń zrealizowano wszystkie zamierzone cele, ponadto każdy z ratowników wykonał zjazd z wysokości ok. 60 metrów w technice dwóch lin. 

 

Opracowanie/Zdjęcia : mł.kpt. Paweł Piwoński