Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia SGRW Kalisz

W dniu 11.01.2020 r. dzięki uprzejmości firmy Budwim, wodociągów kaliskich oraz Miejskiemu Zarządowi Dróg i Komunikacji w Kaliszu ratownicy ze specjalistycznej grupy ratownictwa wysokościowego Komendy Miejskiej PSP w Kaliszu brali udział w ćwiczeniach doskonalących podczas działań ratowniczych w wykopach. Po przybyciu na miejsce ćwiczeń strażacy dostali informację, że na dnie wykopu leży osoba nieprzytomna. Ratownicy musieli dotrzeć do poszkodowanego w technikach linowych, a po udzieleniu mu kwalifikowanej pierwszej pomocy i przygotowaniu do transportu mieli wydostać osobę poszkodowaną w asyście ratownika na powierzchnię.

W tym celu zbudowano układ wyciągowy przy koszu drabiny mechanicznej, za pomocą którego przetransportowano poszkodowanego w miejsce bezpieczne. W dalszej kolejności przećwiczono również wydobycie osoby poszkodowanej z wykopu wykorzystując techniki z zakresu ratownictwa wysokościowego w zakresie podstawowym.

Podczas ćwiczeń na miejscu przebywał kierownik budowy p. Tomasz Wysogląd, który wcześniej zaznajomił strażaków z zasadami jakie obowiązują podczas prac w wykopach głębokich, a także omówił zasady bhp podczas wyżej wymienionych prac.

 

Opracował: kpt. Wojciech Mikucki

Zdjęcia: kpt. Wojciech Mikucki