Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia praktyczne z zakresu ratownictwa wodnego

W miesiącu lipcu w ramach doskonalenia zawodowego strażacy z Jednostek Ratowniczo – Gaśniczych nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP Kalisz - Lis uczestniczyli w ćwiczeniach praktycznych z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie podstawowym na  rzece Prośnie.

W trakcie prowadzonych ćwiczeń omówiono oraz zrealizowano następujące zagadnienia:

- charakterystyka oraz zagrożenia podczas działań na wodzie,

- sprzęt stosowany podczas działań ratownictwa wodnego,

- taktyka działań ratowniczych podczas zdarzeń na wodach płynących,

- kwalifikowana pierwsza pomoc w hipotermii oraz podtopieniach.

Założenie polegało na podejmowaniu osób tonących, zadania realizowali wszyscy ratownicy będący na miejscu ćwiczeń przy użyciu, łodzi wiosłowych, motorowych oraz sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdów biorących udział w ćwiczeniach.

 

Opracowanie: st. kpt. Radosław Marek

Zdjęcia: JRG nr 2  w Kaliszu