Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia pożar lasu

8 kwietnia br. kilka minut przed godziną 11:00 na terenie Lasów Państwowych Nadleśnictwa Kalisz w miejscowości Brzeziny zespół inspekcyjny z ramienia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu przeprowadził ćwiczenia sprawdzające z zakresu gaszenia pożaru lasów dla jednostek Państwowej Straży Pożarnej oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu kaliskiego i miasta Kalisza. Założenie obejmowało podanie 6 prądów wody w natarciu na palący się las i dostarczanie wody na odległość około 600 metrów do źródła pożaru. Zespół inspekcyjny szczególną uwagę zwracał na sposób dostarczenia wody, obsługę autopomp i armatury pożarniczej oraz prowadzenie prawidłowej łączności na terenie działań. Wykonane ćwiczenie przedstawiciele Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu ocenili na stopień bardzo dobry, co potwierdza odpowiednie przygotowanie jednostek ochrony przeciwpożarowej do walki z pożarami lasów.

W ćwiczeniu wzięło udział 6 zastępów z Państwowej Straży Pożarnej, w tym samochód dowodzenia i łączności oraz 7 zastępów Ochotniczych Straży Pożarnych z Brzezin, Aleksandrii, Godziesze, Plutonu KALISZ składającego się z jednostek: OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis i OSP Pólko.

Tekst i zdjęcia: KM PSP w Kaliszu