Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia Plutonu WOO Kalisz

19 marca br. odbyły się ćwiczenia kaliskiego plutonu ratowniczo gaśniczego, który wchodzi w skład Wojewódzkiego Odwodu Operacyjnego. Na pluton ten składają się dwa zastępy z JRG nr 2 w Kaliszu oraz po jednym samochodzie ratowniczo-gaśniczym z OSP Pólko, OSP Kalisz-Lis oraz OSP Kalisz-Dobrzec. Celem ćwiczeń była budowa magistrali wodnej z wykorzystaniem technik przetłaczania oraz przepompowywania wody na odległość około 600 metrów z wydajnością 1200 l/min. Podczas realizacji założenia sprawdzono praktycznie parametry pomp pożarniczych oraz urządzeń do podawania wody, a także rozkładanie linii wężowych z wykorzystaniem Quada. Dodatkowym elementem było doskonalenie organizacji łączności na terenie akcji przy użyciu samochodu SLDiŁ. Obsadę pojazdu stanowili dyżurni SKKM w Kaliszu. Zajęcia zakończyły się omówieniem zrealizowanego założenia i zaplanowaniem kolejnych ćwiczeń z zakresu przetłaczania i przepompowywania. 

 

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński oraz OSP Kalisz-Dobrzec
Opracował: asp. Szymon Zieliński