Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia o dużej wydajności

27 maja 2013r. sześć zastępów straży z terenu miasta Kalisza gasiło pożar hali produkcyjnej na terenie Kaliskich Zakładów Przemysłu Terenowego przy ul. Przybrzeżnej 37. Na szczęście były to tylko ćwiczenia, których głównym założeniem było zbudowanie układu wodno – pompowego, który przyniesie wydatek Qw= 2000 l/min. Do podawania środka gaśniczego zastosowano przenośne działko wodno – pianowe Apollo3423 o regulowanej wydajności. W celu zasilenia działka zbudowano dwie magistrale wodne z węży W-75 na długości 300m. Punk czerpania wody zorganizowano przy nabrzeżu rzeki Prosny. W tym celu sprawiono zbiornik brezentowy, który był zasilany trzema motopompami pływającymi typu „Niagara”. Do zasilania magistrali wykorzystano 2 pojazdy gaśnicze GCBA 4/27/2,5 z JRG nr 1 i GBA 2,5/16 z OSP Dobrzec. W efekcie końcowym uzyskano skuteczny prąd wody o Qwd. = 1900 l/min. Czas budowy układu wyniósł 20 min. Podczas ćwiczeń sprawdzono również inne konfiguracje układu oraz sprzętu do podawania środka gaśniczego. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanego zadania, porównano uzyskane parametry pracy sprzętu z wiedzą teoretyczną. W ćwiczeniu brały udział 3 zastępy z JRG nr 1 i 2 w Kaliszu oraz OSP Kalisz Dobrzec, OSP Kalisz Lis i OSP Kalisz Sulisławie.

 

 

tekst: bryg. Dariusz Byliński

foto: st.asp. Grzegorz Kuświk