Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na zamarzniętym akwenie.

23, 24 i 25 stycznia br. realizowano doskonalenie zawodowe z zakresu ratownictwa na zamarzniętych akwenach. Szkolenie odbywało się głównie przy użyciu sań lodowych. W szkoleniu uczestniczył cały stan zmiany służbowej JRG nr 1 i JRG nr 2 w Kaliszu.

Sprawdzono praktyczne możliwości poruszania się przy pomocy sań lodowych na cienkiej warstwie lodu. Ćwiczenia praktyczne poprzedzone były prelekcją dla najmłodszych, gdzie przekazano zasady bezpiecznego wypoczynku podczas zbliżających się ferii. Praktyka wskazała szereg problemów i niebezpieczeństw na jakie narażony jest ratownik przemieszczający się saniami lodowymi po cienkiej tafli. Podczas zajęć ćwiczono różne warianty podejmowania poszkodowanego z wody zwracając przy tym szczególną uwagę na bezpieczeństwo własne ratowników. Podczas prowadzonych ćwiczeń zwrócono szczególną uwagę na prowadzenie właściwej łączności. Zajęcia kończyły się omówienie realizowanych ćwiczeń wniosków. 

 

Zdjęcia: JRG nr 1 w Kaliszu
Opracował: kpt. Grzegorz Kuświk