Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na zakładzie Nestle Polska S.A.

Od 4 do 6 września br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu zorganizowała praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Nestle Polska S.A. w Kaliszu przy ul. Łódzkiej. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczej na terenie zakładu Nestle Polska S.A., uzyskanie optymalnej wydajności podawania prądów wody z wykorzystaniem 2 szt. działek przenośnych „Apollo3423”, 2 szt. działek przewoźnych na samochodach GBA oraz prądu wody z drabiny mechanicznej, sprawdzenie zaopatrzenia wodnego na terenie zakładu w tym m.in. wykorzystanie zbiornika wodnego o pojemności 3000m3, a także zbudowanie punktu czerpania wody na znajdującym się w odległości 1,5 km zbiorniku wodnym Szałe.

Do organizacji łączności na terenie akcji wykorzystano samochód dowodzenia i łączności (SLDiŁ). Głównym założeniem dla obsady tego zastępu było przejęcie zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności dla Kierującego Działaniem Ratowniczym. Uruchomiony został system SWD PSP, który zapewnił bieżącą analizę sił i środków na potrzeby pracy sztabu. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza oraz jednostki OSP z terenu miasta Kalisza: OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Kalisz, OSP Sulisławice oraz OSP Piwonice. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

Opracował: asp. Szymon Zieliński
Zdjęcia: st. kpt. Tomasz Polak, asp. Szymon Zieliński