Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie.

W dniach 24-26 lipca br. Komenda Miejska PSP w Kaliszu zorganizowała praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Orlim Stawie. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie ewakuacji pracowników z poszczególnych budynków zakładu, prowadzenie działań gaśniczych przez zakładową grupę ratowniczą, prowadzenie działań ratowniczo gaśniczych przez jednostki JRG i OSP, podawanie prądów wody w natarciu, organizacja punktu czerpania wody na przepływającej strudze w odległości 600m od terenu zakładu. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, którym strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy. Realizację prowadzonych czynności medycznych nadzorował Miejski Koordynator Ratownictwa Medycznego PSP.

Do organizacji łączności na terenie akcji wykorzystano samochód dowodzenia i łączności (SLDiŁ). Głównym założeniem dla obsady tego zastępu było przejęcie zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności dla Kierującego Działaniem Ratowniczym. Uruchomiony został system SWD PSP, który zapewnił bieżącą analizę sił i środków na potrzeby pracy sztabu. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza oraz jednostki OSP z terenu gminy Ceków: OSP Ceków, OSP Kamień, OSP Przespolew i OSP Morawin. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

 

tekst: bryg. Dariusz Byliński

foto: asp.sztab. Krzysztof Knop, Jakub Wielgocki.