Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na terenie zakładu Grupy AWW z udziałem Plutonu „KALISZ”

Ćwiczenia na terenie zakładu Grupy AWW z udziałem Plutonu „KALISZ”

22 października br. na terenie zakładu Grupy AWW w Kaliszu odbyły się praktyczne ćwiczenia ratowniczo – gaśnicze z udziałem jednostek PSP i OSP z terenu miasta Kalisza i powiatu kaliskiego. Zorganizowane ćwiczenia zakładały realizacje następujących założeń: przeprowadzenie ewakuacji pracowników z poszczególnych budynków zakładu, prowadzenie działań gaśniczych w natarciu z użyciem środka pianotwórczego znajdującego się na terenie zakładu, oraz zbudowanie magistrali wodnej na odległość 300 metrów o wydajności 1600 l/min z pobliskiego punktu czerpania wody. Za budowę magistrali odpowiadał Pluton WOO „KALISZ”. W wyniku zdarzenia poszkodowane zostały dwie osoby, którym strażacy udzielili kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

Do organizacji łączności na terenie akcji wykorzystano samochód dowodzenia i łączności (SLDiŁ). Głównym założeniem dla obsady tego zastępu było przejęcie zadań Stanowiska Kierowania Komendanta Miejskiego w Kaliszu poprzez zapewnienie odpowiedniej łączności dla Kierującego Działaniem Ratowniczym. Uruchomiony został system SWD PSP, który zapewnił bieżącą analizę sił i środków na potrzeby pracy sztabu. W ćwiczeniach wzięły udział jednostki JRG nr 1 i 2 z Kalisza, OSP Kalisz – Sulisławice oraz  Pluton WOO „KALISZ” składający się z jednostek z OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Pólko. Ćwiczenia zakończyły się podsumowaniem i wnioskami z zrealizowanych zadań.

 

Tekst: asp. Szymon Zieliński

Zdjęcia: asp. Szymon Zieliński, sekc. Jakub Pietrzak