Straż Pożarna w Kaliszu Komenda Miejska straży pożarnej Kalisz Straż Pożarna Kalisz

Ćwiczenia na terenie Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu

W dniu 8 czerwca 2016 r. Komenda Miejska PSP w Kaliszu wspólnie ze służbami: OSP, Policji, ZRM, Szpitala oraz Wydziałem Zarzadzania Kryzysowego i Spraw Obronnych przeprowadziła ćwiczenia zgrywające w zakresie zdarzenia masowego oraz działań antyterrorystycznych na terenie WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. Scenariusz do ćwiczeń zakładał zdarzenie o charakterze masowym lub mnogim wywołanym wcześniejszą eksplozją ładunku wybuchowego zdetonowanego przez terrorystę. W pomieszczeniach znajdowało się ok 20 poszkodowanych osób. Głównym naszym zadaniem w pierwszej fazie było dokładne rozpoznanie zastanej sytuacji, oraz ustalenie przez Kierującego Akcją Ratowniczą priorytetów w prowadzonych działaniach ratowniczo-gaśniczych. Czas od powiadomienia do dojazdu pierwszego zastępu został zbliżony do czasu jazdy alarmowej samochodu gaśniczego. Pierwszy etap działań skierowany był dla Grupy Antyterrorystycznej, których zadaniem było obezwładnienie terrorysty przetrzymującego grupę ludzi. Jednostkę antyterrorystyczną stanowili pasjonaci militariów, która pod czujnym okiem funkcjonariuszy Policji prowadziła swoje działania. Z chwilą otrzymania informacji o braku zagrożenia ze strony terrorysty, zastępy straży pożarnej przystąpiły do ewakuacji osób poszkodowanych z wnętrza pomieszczenia. Na terenie akcji rozstawiono namiot, który służył jak pierwszy punkt medyczny dla ewakuowanych osób. Zakres działań dla strażaków obejmował również Kwalifikowaną Pierwszą Pomoc, która nadzorowana była przez rozjemców ratownictwa medycznego pracujących na co dzień w WSZ im. Ludwika Perzyny w Kaliszu. W ćwiczeniu brało udział 6 zastępów, w tym OSP Kalisz-Dobrzec, OSP Kalisz-Lis, OSP Kalisz-Sulisławice oraz zastępy z JRG nr 1 i JRG nr 2 w Kaliszu, łącznie 25 strażaków. Osoby poszkodowane transportowane były z miejsca akcji do punktu przyjęć w szpitalu karetkami pogotowia, gdzie ćwiczono procedury przyjmowania pacjentów w wyniku tak dużego zdarzenia.

 Całe ćwiczenie zakończono podsumowaniem z Dyrekcją Szpitala oraz służbami współdziałającymi na którym wymieniono się cennymi uwagami oraz nasuwającymi się spostrzeżeniami.

  

Opracował / zdjęcia ; mł.kpt Grzegorz Kuświk